Bitmapové formáty

JPG

Skutečné jméno JPG je JPEG. Zkratka vychází z jména konsorcia, které tento formát vytvořilo – Joint Photographic Experts Group. Přípona souborů bývá buď jpg nebo jpeg. Formát je velmi rozšířen v prostředí internetu a je nezávislý na počítačové platformě.

JPEG využívá metody ztrátové komprese, což znamená, že některé informace o jednotlivých pixelech jsou v průběhu komprese vynechány. Stupeň kvality obrázku si uživatel může libovolně zvolit. Obecně platí, že čím vyšší kvalita tím větší velikost souboru. Barevná hloubka výsledného souboru je 24 bitů.

Formát JPEG není vhodný pro ukládání obrázků obsahujících linie, jako například logotypy, písma nebo ilustrace. Při uložení těchto obrázků do JPEG se může objevit nežádoucí šum způsobený ztrátovou kompresí. Pro uložení písma je lepší zvolit některý z níže jmenovaných formátů.

Uchovávání fotek či detailních obrázku ve formátu JPEG je vhodné. S tímto formátem pracují všechny bitmapové editory (Adobe Photoshop, GIMP, Paint Shop Pro, Pinta atd.) – placené i zdarma.


GIF

Graphic Interchange Format (formát pro výměnu grafiky) byl prvním formátem, který začali podporovat webové prohlížeče. Jeho oblíbenost vydržela až do dnešních dní.

Tento formát by původně vyvinut v roce 1987 společností CompuServe. Původní účel GIFu bylo šíření grafiky uvnitř počítačové sítě společnosti.

Obrazová data uložená do tohoto formátu jsou komprimována metodou LZW (název podle zakladatelů: Lempel, Ziv a Welch), jež používá bezztrátovou kompresi.

Soubory typu GIF jsou indexované barevné obrázky, které mohou obsahovat maximálně 8 bitovou informaci. To znamená, že obrázek může obsahovat maximálně 256 barev. Uložení obrázku v menší bitové hloubce je rovněž možné.  Snížení bitové hloubky dochází k snížení počtu barev obrázku a s tím spojené redukci velikosti souboru.

V současné době se na webových stránkách setkáváte stále více s animovanými bannery. Formát GIF je jedním z formátů, které umožňují uložit animace. Do GIFu se uloží několik po sobě jdoucích obrázků s malou časovou prodlevou – tak vznikne animace.

Poslední zajímavou vlastností tohoto formátu je průhlednost. Některé pixely v obrázku mohou být definovány jako průhledné. Bohužel nelze definovat částečnou průhlednost. Pixely musí být buď průhledné anebo vyplněné.

PNG

PNG je zkratka pro výraz Portable Network Graphics – přenositelná síťová grafika.  Formát umožňuje uchovávání, přenos a zobrazování obrázků. V podstatě se jedná o náhradu formátu GIF.

Formát PNG umožňuje zobrazit barevnou hloubku v rozmezí 24 – 48 bitů, dále pak 16 bitů odstínů šedi. Díky použitému RGBA modelu je v obrázcích možné zobrazit i částečnou průhlednost. Do PNG snadno uložíte např. barevný přechod jdoucí do ztracena.

Data v PNG jsou komprimována pomocí bezztrátové metody zvané Deflate.

PNG je podporován všemi moderními webovými prohlížeči. Formát je hojně využíván pro různé části webových stránek – logotypy, barevné přechody nebo zobrazení speciálních fontů (nahrazení textu obrázkem s okrasným fontem).

Sdílejte článek s přáteli.

Poslat komentář

Váš e-mail nebude nikdy zveřejněn nebo sdílen. Povinná pole jsou označena *.

*
*

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>