Vektorová grafika

Pod pojmem vektorová grafika si lze představit skupiny bodů, které jsou spojeny liniemi, spojité plochy mohou být vyplněny jednolitou barvou nebo barevným přechodem. Základem pro vektorovou grafiku je matematika. Francouzský matematik Pierre Béziere položil v 70. letech minulého století základy metody, která popisuje všechny části křivky pouze za pomoci 4 bodů.


Pomocí křivek lze vytvářet cesty, které mohou být otevřené nebo uzavřené, s výplní nebo bez výplně.

Vektorový obrázek

Výhodou vektorové grafiky je bezesporu její malá spotřeba diskového místa. Na rozdíl od bitmapové grafiky, kde jsou popsány všechny body obrázku, vektorová grafika využívá matematických funkcí k popisu vzniklého obrazu. Další výhodou vektorové grafiky je, že vektorový obrázek můžeme libovolně zvětšovat a zmenšovat aniž bychom ztratili kvalitu obrazu. Jestliže ponecháme obrázek uložený ve vektorovém formátu, můžeme ho kdykoliv znovu editovat program, který umí pracovat s vektorovou grafikou. Vektorová grafika je vhodná pro vytváření logotypů, ilustrací a animací.

Mohlo by Vás zajímat

Sdílejte článek s přáteli.